تبلیغات

بازیکنان کنونی فصل 93-94


شماره

بازیکن

1 سوشا مکانی
2 * امید عالیشاه
3 محمدرضا خانزاده
4
مایکل اومانیا
6 محسن بنگر
8
مهدی دغاغله
9
رضا حقیقی
10 رضا نوروزی
11
* پیام صادقیان
12 سید میثم حسینی
13 حسین ماهینی
14 محمد نوری
15 * افشین اسماعیل‌زاده
17 * مهدی طارمی
18 مهرداد کفشگری
19 ** میلاد کمندانی

20

علیرضا نورمحمدی
21 ** علی آستانی
23 ** نادر صفرزایی
24 هادی نوروزی
25 * فرشاد قاسمی
26 حمیدرضا علی عسگری
27 * سید علی فاطمی
28 * احمد نورالهی
29 ** نوید صبوری
33 محمد عباس‌زاده
40 نیلسون کوریا

* سهمیه زیر 23 سال

** سهمیه زیر 21 سال